novabuild

NOVABUILD is een jong bouwbedrijf opgericht door vakbekwame bouwspecialisten met meer dan 20 jaar bouwervaring.
Het bedrijf richt zich op residentiële bouwprojecten, zowel eengezinswoningen als appartementen, die gebouwd en ingericht worden volledig in samenspraak met de bouwheer. De voorgestelde projecten zijn relatief kleinschalig om maximaal aan uw persoonlijke eisen te kunnen voldoen.

Wat maakt ons uniek?
De bouwwereld heeft nog steeds geen al te beste reputatie. Wij willen anders zijn. De hoeksteen van ons bedrijf bestaat erin om alle gemaakte afspraken correct na te komen, zowel wat prijsopgave, opleveringstermijn als kwaliteit van het bouwwerk betreft.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn volgende waarden van essentieel belang voor ons bedrijf.

NOVABUILD is opgericht door zaakvoerders van bestaande bouwbedrijven, hoofdzakelijk actief in de industrie. Hierdoor zijn de structurele kosten bijzonder laag gezien geen grote investeringen in bouwuitrusting noodzakelijk zijn.

De zaakvoerders werken daadwerkelijk mee in de realisatie van het bouwproject zodat geen nutteloze kosten worden gemaakt voor het commerciële management van het bedrijf. Tevens wordt er gewerkt met vaste architecten waardoor de coördinatie tussen ontwerp en realisatie perfect kan verlopen. De architecten vormen het basiscontact met de klant en dragen mee de volle verantwoordelijkheid voor het correct realiseren van het te bouwen goed. Dit contact is intensief en klantgericht.

NOVABUILD investeert vooraf in bouwgronden waarbij de ligging, de beschikbare infrastructuur, de verkavelingsvoorschriften en de kwaliteit van de bouwgrond grondig worden onderzocht vooraleer tot aankoop over te gaan. Er wordt gezocht naar levensvatbare locaties die wonen aangenaam en gebruiksvriendelijk maken. Megalomane projecten worden uitgesloten daar deze niet passen in de visie van ons bedrijf.

Een basisconcept, conform de stedenbouwkundige voorschriften, wordt vooraf uitgewerkt door onze architecten. Op basis van dit concept wordt het voorontwerp verder verfijnd volgens de eisen en wensen van de bouwheer. Pas hierna wordt een definitieve prijs bepaald op basis van het lastenboek en gedetailleerde opgave van gebruikte materialen.

NOVABUILD werkt op maat en voert enkel kwaliteitsvolle oplossingen door die op termijn kostenbesparend werken. Transparantie is op dit vlak een sleutelwoord.

Er wordt veel aandacht besteed aan energiezuinige oplossingen die uitstekende E-waarden garanderen.

NOVABUILD stelt een gedetailleerde kostenopvolging op die duidelijk aangeeft wat de financiële impact is voor alle genomen beslissingen. Deze worden bepaald in samenspraak met de bouwheer vooraleer de uitvoering ervan zal starten. NOVABUILD werkt zonder verdoken kosten zodat we de initiële kostafspraken te allen tijde kunnen aanhouden. Onze kost is transparant en overzichtelijk.

Op regelmatige basis zullen werfvergaderingen worden vastgelegd met de bouwheer. Deze zullen u toelaten de vooruitgang en de kwaliteit van de werken grondig te controleren in samenspraak met de architecten.

Indien nodig zullen detailtekeningen worden uitgewerkt voor de binneninrichting zodat vooraf een geschikte en aangepaste keuze gemaakt kan worden.

De uitvoering gebeurt in hoofdzaak met eigen mensen die gewend zijn in teamverband te werken zodat de verschillende technieken naadloos op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor worden coördinatiefouten, die enkel veel geld kosten en geen toegevoegde waarde creëren, uitgesloten.

Onze ervaren NOVABUILD specialisten zijn gekwalificeerd in alle technieken die in de traditionele bouw worden toegepast, gaande van beton- en metselwerken tot domotica, indien gewenst.

Onze gebouwen worden slechts opgeleverd nadat aan alle opmerkingen is voldaan. Na rondgang met de architect wordt een lijst opgemaakt die verdere afwerking noodzakelijk maakt.